Pojmy, které musíte znát, než si zažádáte o půjčku

Pokud chcete jít do banky či nebankovní společnosti připraveni, osvojte si základní pojmy a výrazy, ať se můžete v bankovním slovníku lépe zorientovat. 

Bezhotovostní a hotovostní půjčka 

Bezhotovostní půjčka je vyplacena na účet, při hotovostní je dostanete na ruku. Hotovostní úvěr je obvykle nižší, rychlejší a má méně výhodné podmínky. 

Bankovní a nebankovní půjčka 

Na fungování bankovních domů dohlíží Česká národní banka a částečně reguluje jejich činnost. Nebankovní instituce podléhají jen běžné legislativě, tedy občanskému a živnostenskému zákoníku nebo zákonu o spotřebitelském úvěru

Účelová a neúčelová půjčka ​

Účelová půjčka je třeba na rekonstrukci bydlení, vybavení bytu či auto. Musíte doložit zpětně dokumenty a účtenky bance. Neúčelovou půjčku můžete využít na cokoliv a nic neprokazovat. Může mít i nižší úrokovou sazbu. 

Zajištěný a nezajištěný úvěr​

U zajištěného úvěru je vrácení půjčených peněz pojištěno zástavním nebo obdobným právem na movitou věc nebo ručením třetí osobou. Nezajištěné úvěry žádné jištění nevyžadují, ale mohou být díky tomu na nižší částku. 

Bonita 

​Banka u každého žadatele prověřuje schopnost splácet, tedy bonitu formou prescoringu. Kromě příjmů a finanční morálky zohledňují i věk, pohlaví, vzdělání, profesi, rodinný stav a počet dětí. Bonita se promítá do výše úrokové sazby

Finanční plány

Jistina 

Jistina úvěru je zapůjčená částka bez započítání úroků. Dlužník ji musí věřiteli postupně splatit v pravidelných měsíčních splátkách. K ní se připočítávají úroky a z ní se vypočítá i penále za prodlení či nesplácení úvěru. Výši jistiny nelze měnit

RPSN​

Roční procentuální sazba nákladů je exaktně vypočtené číslo podle složitého vzorce, které pomůže určit výhodnost půjčky. Zohledňuje veškeré náklady spojené s úvěrem, jako poplatky, pojištění schopnosti splácet a akontaci

Úroková sazba ​

Úroková sazba stanovuje, jakou část jistiny je třeba za předem stanovenou dobu zaplatit věřiteli za poskytnutí půjčka. Vyjadřuje v procentech za rok (p. a.)

Úvěrový rámec

Úvěrový rámec je maximální výše úvěru, který lze čerpat ze svého úvěrového účtu. Limit lze většinou posouvat nahoru i dolů a je uveden ve smlouvě. 

Pojištění schopnost splácet ​

Pojištění schopnosti splácet dlužníkům pomáhá v rizikových situacích, kdy z různých závažných důvodů, jako je úmrtí, invalidita, pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání nemohou splácet

Registr dlužníků ​

Registr dlužníků je databáze evidující osoby a organizace, které jsou v prodlení se splácením. Dodává poskytovatelům finančních služeb podklady pro posuzování bonity žadatelů o poskytnutí úvěru. Brání i dalšímu předlužování.

Kontokorent​

Kontokorent je možnost přečerpání účtu při nečekaných výdajích. Jeho předností je rychlost. Vypůjčené peníze je třeba většinou v roční lhůtě vrátit

Kreditní karta ​

Kreditní karta se řadí mezi úvěrové produkty a umožňuje čerpání úvěru. Půjčka se jednorázově nebo postupně splácí. Pokud peníze splatíte v bezúročném období, většinou od 40 do 70 dnů, neplatíte úroky. Ty mohou vyšplhat i přes 20 % ročně.

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *