Vyplacení exekuce

Dostali jste se do situace, kdy nejste schopni hradit své závazky? Potácíte se v kolotoči splácení a dluhů, hrozí vám zabavení vašeho majetku? Neztrácejte hlavu, problémy se mají řešit.

Co je exekuce?

Nejprve se seznámíme se základními pojmy vázané k tomuto procesu.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Nejčastěji se provádí srážkami ze mzdy a jiných příjmů, obstavením bankovního účtu, prodejem movitých a nemovitých věcí či pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuční řízení je řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu je vymáhána pohledávka věřitele.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, jejímž smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě. Poznámka o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se zasílá katastru nemovitostí, který ji eviduje do listu vlastnictví. O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena v prvním kole exekutorské dražby činí dvě třetiny ceny odhadní.

Proč vyplacení exekucí

Tato forma půjčky je velmi rychlá a exekuce může být vyplacena již do jednoho týdne. Výhodami nabízeného produktu jsou garance fixních splátek, peníze téměř ihned, půjčka do výše xx % z odhadní ceny zabavovaného majetku. Poskytnutý úvěr můžete kdykoliv splatit.

Podmínky pro úvěr k vyplacení exekucí

Jde o nebankovní půjčku, tudíž není vyžadováno prokazování příjmů. Není ani nezbytné prověřovat registr dlužníků. Ke schválení půjčky je potřeba pouze jméno, rodné číslo, adresa zabavované nemovitosti či majetku, případně výpis z katastru. Dále musí být žadatel občanem ČR a starší 18-ti let.

Pro urychlení zaplacení exekuce je dobré připravit si následující dokumenty:

  • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímek katastrální mapy
  • Nabývací titul – kupní smlouva, darovací smlouva, rozsudek o dědictví, kolaudační rozhodnutí
  • Veškerou dostupnou technickou dokumentaci k nemovitosti
  • Znalecký posudek
  • Doklady o výši dluhů k úhradě, exekuční příkazy a zástavní smlouvy, jejichž práva váznou na dané nemovitosti

Pamatujte, že včasný prodej zadlužené nemovitosti je mnohem lepší a finančně výhodnější řešení než dlouhodobě narůstající exekuce a dražba nemovitosti.

Náležitosti pro vyplacení exekucí

Délka splácení využitého úvěru je 1-30 let. Nemovitost zůstává dále ve vlastnictví klienta. K využití tohoto produktu je možné využít třetí osobu a ručit její nemovitostí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *