Pojištění hypotéky

Chtěli byste mít jistotu ve splácení hypotéky a nechcete se spoléhat na náhody, které vám život připraví? Nechte svou hypotéku pojistit a převeďte tak závazek splácení hypotéky v případě zdravotních či jiných obtíží na pojišťovnu.

Proč si nechat hypotéku pojistit?

Většina z nás má při využití hypotéky obavy z toho, že může nastat situace, obzvláště v dnešních nejistých časech a stále rostoucí nezaměstnanosti, která ohrozí splácení jejich úvěru. Vy se však můžete proti takovým důsledkům pojistit a to speciálním pojištěním hypotéky, které lze uzavřít v bance společně při uzavírání hypoteční smlouvy. Klient pak měsíčně hradí bance poplatek za pojištění úvěru, který se odvíjí od výše úvěrové splátky.

Pojištění hypotéky je určeno těm, kteří si sjednávají hypotéku a chtějí si zajistit schopnost úvěr splatit. Každý z klientů hradí poplatek za pojištění hypotéky v rámci navýšené splátky úvěru.

Pro sjednání pojištění hypotéky pro případ neschopnosti splácet, musí klient být v zaměstnaneckém poměru nebo podnikat.

Finanční ukazatel
Finanční ukazatel

Jaké jsou výhody pojištění hypotéky?

 • Pojištění hypotéky je součástí úvěru.
 • K uzavření pojištění hypotéky stačí prohlášení, které je součástí úvěrové smlouvy.
 • Poplatek za pojištění hypotéky je inkasován z inkasního účtu klienta.
 • Pojištění hypotéky kryje rizika v případě nenadálých životních situací.
 • Pojištění hypotéky kryje riziko smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti i ztráty zaměstnání.
 • Pojištění hypotéky je jistotou pro klienta a jeho rodinu.
 • Pojištění hypotéky není povinné zajištění závazku – vinkulace.

Na jaká rizika se pojištění vztahuje?

 • Smrt
 • Plnou invaliditu
 • Pracovní neschopnost
 • Ztrátu zaměstnání

V případě smrti nebo vážného onemocnění vyplatí pojišťovna částku ve výši nesplaceného zůstatku úvěru k datu úmrtí či diagnózy nebo operace velmi vážného onemocnění, nejvýše však do výše sjednané pojistné částky.

Jestliže bude klient v době trvání uznán plně invalidním, vyplatí mu pojišťovna 12 měsíčních splátek úvěru, nejdříve však po jednom roce od počátku pojištění hypotéky. V případě plné invalidity nebo úmrtí klienta zaplatí pojišťovna bance nesplacenou část jistiny.

V případě pracovní neschopnosti, která by trvala 29 dnů, pojišťovna vyplatí plnění ve výši měsíční splátky úvěru za každý měsíc trvání pracovní neschopnosti, a to do výše max. 11 splátek.

V případě ztráty zaměstnání pojišťovna za pojištěného bude také hradit měsíční splátky po dobu jeho nezaměstnanosti.

Neschopnost splácet hypotéku
Nemožnost splácet hypotéku

Při ztrátě zaměstnání musí klient splnit následující podmínky:

 • Musí mít pracovní poměr na dobu neurčitou.
 • Musí být v pracovním poměru min. 12 měsíců.
 • V době uzavření smlouvy mu nesmí běžet zkušební doba.
 • Nesmí obdržet výpověď  v posledních 3 měsících před uzavřením úvěru.

Pro koho lze pojištění hypotéky sjednat?

 • Pro jediného pojištěného či soubor pojištění.
 • Pro klienta a klientova partnera/ručitele.

Pojištěný, který bude úvěr splácet musí být mladší 60 let a musí splňovat všechny podmínky návratnosti úvěru, tzn. splácet poskytnutý úvěr.
Jestliže si klient bere hypotéku do výše 1 mil. Kč, nemusí vyplňovat dotazník pojištěného. Postačí pouze podpis prohlášení, jež je součástí úvěrové smlouvy. Případný úvěr nad 1 mil. Kč musí klient vyplnit dotazník pojištěného. U úvěru sjednaného do výše 5 mil. Kč musí vyplnit lékařskou zprávu – výpis ze zdravotní dokumentace a formulář – lékařská prohlídka.

Pojištění hypotéky
Pojištění hypotéky

Kdo by se měl pojistit?

O pojištění hypotéky by měl určitě přemýšlet živitel rodiny nebo osoba, jejíž příjmy se mohou náhle snížit a on tím může ohrozit existenční minimum rodiny. 

Výše pojistného závisí na:

 • Výši splátky úvěru.
 • Pravděpodobnosti výskytu rizikové situace.
 • Počtu rizikových situací, které jsou zahrnuty v pojištění.

Je vždy možné sjednat pojištění hypotéky?

Jestliže budete uzavírat pojištění v rámci hypotečního úvěru, nezapomeňte si důkladně přečíst podmínky smlouvy. U některých smluv totiž existují situace, kdy pojišťovna pojištění hypotéky neposkytuje.

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *